Триизмерни обекти

Отваря лентата с инструменти Триизмерни обекти. Обектите са обемни, с дълбочина, осветление и блясък. Всеки вмъкнат обект отначало съставлява отделна триизмерна сцена. Можете да натиснете F3, за да влезете в сцената. За да редактирате свойствата на тези триизмерни обекти, можете да отворите диалоговия прозорец Триизмерни ефекти.

Икона

Триизмерни обекти

Икона Съвет

За да завъртите триизмерен обект около някоя от трите му оси, щракнете, за да изберете обекта, после щракнете отново, за да видите манипулаторите му за въртене. Плъзнете някой манипулатор в желаната посока, за да завъртите обекта.


Куб

Чертае запълнен куб на мястото, където плъзнете в кадъра. За да начертаете правоъгълен паралелепипед, задръжте Shift, докато плъзгате.

Икона

Куб

Сфера

Чертае запълнена сфера на мястото, където плъзнете в кадъра. За да начертаете елипсоид, задръжте Shift, докато плъзгате.

Икона

Сфера

Цилиндър

Чертае цилиндър с основа кръг на мястото, където плъзнете в кадъра. За да начертаете цилиндър с основа елипса, задръжте Shift, докато плъзгате.

Икона

Цилиндър

Конус

Чертае конус с основа кръг на мястото, където плъзнете в кадъра. За да начертаете конус с основа елипса, задръжте Shift, докато плъзгате.

Икона

Конус

Пирамида

Чертае пирамида с основа квадрат на мястото, където плъзнете в кадъра. За да начертаете пирамида с основа правоъгълник, задръжте Shift, докато плъзгате. За да зададете друг многоъгълник за основа на пирамидата, отворете диалоговия прозорецТриизмерни ефекти и щракнете върху Геометрия. В областта Сегменти въведете броя страни за многоъгълника в полето Хоризонтално и щракнете върху зелената отметка.

Икона

Пирамида

Тор

Чертае кръгло пръстеновидно тяло на мястото, където плъзнете в кадъра. За да начертаете елиптичен тор, задръжте Shift, докато плъзгате.

Икона

Тор

Полусфера

Чертае полусфера на мястото, където плъзнете в кадъра. За да начертаете половина от елипсоид, задръжте Shift, докато плъзгате.

Икона

Полусфера

Полукълбо

Чертае полукълбо на мястото, където плъзнете в кадъра. За да начертаете затворена половина от елипсоид, задръжте Shift, докато плъзгате.

Икона

Полукълбо

Сглобяване на триизмерни обекти