Репетиране на темпото

Започва прожекция с таймер в долния ляв ъгъл.

Икона

Репетиране на темпото

Репетиране на темпото на смяна на кадрите

Настройки за прожекция