Показване/скриване на кадър

Скрива избрания кадър така че да не се показва по време на прожекцията.

Номерата на скритите кадри са зачеркнати. За да покажете скрит кадър, изберете отново Прожекция - Показване/скриване на кадър.

Икона

Показване/скриване на кадър