Прожекции по избор

Дефинира прожекция по избор с използване на кадрите от текущата презентация. След това можете да посочите кадрите, подходящи за съответната аудитория. Можете да създадете толкова прожекции по избор, колкото желаете.

За достъп до тази команда...

Изберете Прожекция - Прожекция по избор


Създаване на прожекция по избор

Имена на прожекциите

Изброява съществуващите прожекции по избор.

За да създадете потребителска прожекция, щракнете върху Нова.

Използване на прожекция по избор

Стартира избраната прожекция, когато натиснете Старт. В противен случай се показва цялата презентация.

За да стартирате прожекция по избор:

  1. Щракнете върху прожекция в списъка и отметнете Използване на прожекция по избор.

  2. Натиснете Стартиране.

Нов

Създава прожекция по избор.

Редактиране

Можете да премахвате, добавяте или пренареждате кадри, както и да променяте името на избраната прожекция.

Изтриване

Изтрива избрания елемент или елементи без изискване на потвърждение.

Копиране

Създава копие на избраната прожекция. Можете да промените името на прожекция, като натиснете Редактиране.

Възпроизвеждане

Стартира прожекцията. Ако желаете да стартирате презентация по избор, уверете се, че е отметнато Използване на прожекция по избор.

Затваряне

Затваря диалоговия прозорец и запазва всички промени.