Настройки на прожекция

Определя настройките за прожекцията, включително от кой кадър да се започне, как да се преминава към следващ кадър, вида на презентацията и настройките за показалец на мишката.

За достъп до тази команда...

Изберете Прожекция - Настройки за прожекция


Обхват

Определя кои кадри да бъдат включени в прожекцията.

Всички кадри

Включва всички кадри в прожекцията.

От:

Въведете номера на началния кадър.

Прожекция по избор

Изпълнява прожекция по избор в реда, зададен от вас в Прожекция - Прожекция по избор.

Режим на презентацията

Изберете вида на прожекцията.

На целия екран

Кадърът се показва на целия екран.

В прозорец

Прожекцията се изпълнява в прозореца на LibreOffice.

Циклично повтаряне след

Рестартира прожекцията след пауза със зададена от вас продължителност. Между последния и първия кадър се показва кадър за пауза. Натиснете клавиша Esc, за да спрете прожекцията.

Времетраене на пауза

Въведете времетраенето на паузата преди продължаването на прожекцията. Ако въведете 0, прожекцията ще започва отначало незабавно, без кадър за пауза.

Показване емблема

Показва логото на LibreOffice в кадъра за пауза. Логото не може да бъде сменено.

Настройки

Ръчна смяна на кадрите

Ако е отметнато това поле, кадрите никога не се сменят автоматично.

Видим показалец на мишката

Показва показалеца на мишката по време на прожекция.

Молив като показалец на мишката

Превръща показалеца на мишката в молив, с който можете да рисувате по кадрите по време на презентацията.

Икона Бележка

Написаното с молива остава върху кадрите, след като излезете от прожекцията. Свойствата на молива могат да се променят с командите Дебелина на молива и Цвят на молива от контекстното меню на протичащата прожекция.


Анимациите са разрешени

Показва всички кадри на анимирани GIF файлове по време на прожекцията. Ако настройката не е отметната, се показва само първият кадър от анимираните GIF файлове.

Смяна на кадрите с щракване върху фона

Позволява ви да преминавате към следващия кадър, като щракнете във фона на кадъра.

Презентацията е винаги отпред

Прозорецът на LibreOffice остава най-отпред по време на презентацията. Никоя друга програма няма да показва прозореца си върху презентацията.

Няколко монитора

По подразбиране в режим на прожектиране се използва основният монитор. Ако текущият работен плот е показан на повече от един монитор, можете да изберете кой от тях да се използва при прожектиране върху цял екран. Ако текущият работен плот се простира само върху един монитор, или ако в текущата система не се поддържат няколко монитора, не можете да изберете друг монитор.

Монитор на презентацията

Изберете монитора, който да бъде използван при презентация на цял екран.

Ако системата позволява разпростиране на прозорец върху всички налични монитори, можете също да изберете „Всички монитори“. В този случай презентацията ще се показва на всички достъпни монитори.

Икона Бележка

Тази настройка се запазва в конфигурацията на потребителя, а не в документа.