Оформление на кадър

Отваря подменю с оформления на кадър.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Оформление на кадър


Прилагане дизайн на кадър върху кадър образец