Дизайн на кадър

Показва диалоговия прозорец Дизайн на кадър, в който можете да изберете схема за оформление на текущия кадър. Обектите от готовия дизайн на кадър се вмъкват зад обектите в текущия кадър.

За достъп до тази команда...

Изберете Кадър - Кадър образец.


Дизайн на кадър

Показва вариантите за дизайн на кадър, които можете да приложите върху кадъра. Изберете дизайн и натиснете OK, за да го приложите върху текущия кадър.

Смяна на фонова страница

Прилага фона от избрания дизайн на кадър върху всички кадри от документа.

Изтриване на неизползваните фонове

Изтрива от документа неизползваните фонови кадри и оформления на презентация.

Зареждане

Показва диалоговия прозорец Зареждане на дизайн на кадър, в който можете да изберете друг дизайн на кадър.