Стилове

Отваря раздела „Стилове“ от страничната лента, в който са показани за прилагане и редактиране наличните стилове за графики и презентации.

Прозорецът „Стилове“ в LibreOffice Impress се държи различно от аналозите си в останалите програми от LibreOffice. Например, можете да създавате, редактирате и прилагате графични стилове, но само да редактирате стилове за презентации.

За достъп до тази команда...

Изберете Изглед - Стилове.

В лентата Форматиране щракнете върху

Икона

Стилове


Когато редактирате стил, промените автоматично се прилагат върху всички елементи в документа, форматирани с този стил. Ако желаете стиловете в даден кадър да не се променят, създайте нов образец за кадъра.

Стилове за презентации

Показва стиловете, използвани в автооформленията на LibreOffice Impress. Стиловете за презентации могат само да се редактират.

Икона

Стилове за презентации

Графични стилове

Показва стилове за форматиране на графични елементи, включително текстови обекти.

Икона

Графични стилове

Режим на запълване

Прилага избрания стил върху обект в кадъра. За да приложите стила, щракнете върху иконата – кофа с боя, а след това – върху обект от кадъра. За да изключите този режим, щракнете отново върху иконата.

Икона

Режим на запълване

Нов стил от избраното

Създава нов стил, използвайки форматните атрибути на избран обект.

Икона

Нов стил от избраното

Обновяване на стил

Обновява стила, избран в прозореца „Стилове“, с текущото форматиране на избрания обект.

Икона

Обновяване на стил

Списък със стилове / групи от стилове / контекстно меню: Нов / Промяна / Изтриване

Служат за създаване, редактиране, прилагане и организиране на стилове.