Форматиране на клетки

Задава свойствата на избраната таблица, например шрифтове и шрифтови ефекти, кантове и фон.

За достъп до тази команда...

В лентата Таблица щракнете върху Свойства на таблица.


Шрифт

Задайте форматирането и шрифта, който желаете да приложите.

Ефекти за шрифт

Задайте желаните ефекти за използвания шрифт.

Кантове

Задава настройките за кантове на избраните обекти в Writer или Calc.

Фон

Задайте фоновия цвят или графика.