Име на файл

Вмъква името на активния файл. Името се попълва чак след като запишете файла.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Поле - Име на файл