Разширяване на кадъра

Създава нов кадър за всяка подточка от най-горно ниво (следващото ниво след заглавията на кадри) в избрания кадър. Текстът от плана става заглавие на новия кадър. Подточките под най-горното ниво преминават с едно ниво нагоре в новия кадър.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Разширяване на кадъра


Командата Разширяване на кадър може да се използва само ако оформлението на кадъра съдържа заглавие и подточки.

Ако желаете да запазите оригиналния кадър, изберете Редактиране - Отмяна.