Вмъкване на файл

Вмъква файл в активния кадър. Можете да вмъквате файлове на LibreOffice Draw или Impress, както и текст от документ на HTML или текстов файл. Ако имате активна връзка с Интернет, можете да вмъкнете и текст от уебстраница, като въведете URL адреса й в полето Име на файл.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Файл

На лентата Вмъкване, натиснете

Икона

Файл


Освен това можете да вмъквате и само определени кадри или обекти от файлове на LibreOffice Draw или Impress.