Таблица

Вмъква нова таблица в текущия кадър или страница.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Електронна таблица

На лентата Вмъкване, натиснете

Икона

Електронна таблица