Нова страница/кадър

За достъп до тази команда...

Изберете Кадър - Нова страница/кадър.

В лентата Презентация щракнете върху

Икона

Нова страница/кадър