Прожекция

Стартира прожекция.

За достъп до тази команда...

Изберете Прожекция - Прожекция

F5

В лентата Стандартни щракнете върху

Икона

Прожекция


Можете да зададете настройки за изпълнение на прожекция в Прожекция - Настройки за прожекция.

В - LibreOffice Impress - Общи можете да укажете дали прожекцията да започва с текущия кадър или с първия.

За да стартирате прожекция, направете едно от следните неща: