Експортиране

Експортира презентацията или рисунката с възможност за задаване на настройките за експортиране.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Експортиране


При следващите файлови формати имате достъп до допълнителни настройки за експортиране, след като натиснете Записване:

Документ на HTML, JPEG, SVM/WMF/PICT/MET, BMP, GIF, EPS, PNG, PBM, PPM, PGM.

Ако изберете „Macromedia Flash (SWF)“ като файлов формат, текущият документ на Impress или Draw ще бъде експортиран във формата на Macromedia Flash.

Ако изберете „Документ на HTML“ като файлов формат, ще се покаже помощникът Експортиране на HTML. Той ще ви преведе през процедурата по експортиране, като ще предостави възможност да запазите изображенията от презентацията във формат GIF или JPG.

Диалогов прозорец Експортиране

Информация относно филтрите за импортиране и експортиране