Бази от данни

Тук можете да добавяте, променяте или премахвате записи от списъка с регистрирани бази от данни. За да видите база от данни в прозореца Изглед - Източници на данни, трябва да я регистрирате в LibreOffice.

За достъп до тази команда...

Изберете - LibreOffice Base - Бази от данни.


Регистрирани бази от данни

Изброява регистрираните имена и файлове на всички регистрирани бази от данни. Щракнете двукратно върху запис, за да го редактирате.

Нов

Отваря диалоговия прозорец Връзка към база от данни, в който да създадете нов запис.

Изтриване

Премахва избрания елемент от списъка.

Редактиране

Отваря диалоговия прозорец Връзка към база от данни, за да редактирате избрания запис.