Езици

Задава подразбираните езици и някои други настройки на локала в документите.

За достъп до тази команда...

Изберете - Езикови настройки - Езици.


Икона Внимание

Някои настройки не могат да се нулират, след като са редактирани. Или заличете промените ръчно, или щракнете върху Отмяна и отворете отново диалоговия прозорец „Настройки“.


Език на

Потребителски интерфейс

Изберете езика на потребителския интерфейс, например менюта, диалогови прозорци, помощни файлове. Трябва да сте инсталирали поне един допълнителен езиков пакет или многоезична версия на LibreOffice.

Алтернативата „По подразбиране“ избира езика на потребителския интерфейс на операционната система. Ако този език не е налице в инсталацията на LibreOffice, се подразбира езикът на инсталацията на LibreOffice.

Настройка за локал

Задава настройката за локал на настройката за страна. Това се отразява върху номерацията, символите за валути и мерните единици.

Алтернативата „По подразбиране“ избира настройката за локал, избрана в операционната система.

Промените в това поле влизат в сила веднага. Някои зададени по подразбиране формати обаче се променят чак при следващото зареждане на документа.

Клавиш за десетична запетая - Еднаква с настройката на локал

Указва използването на знака за десетичен разделител, зададен в операционната система, когато натиснете съответния клавиш в цифровия блок.

Ако това поле е отметнато, когато натиснете клавиша в цифровия блок, се вмъква знакът, показан след „Еднаква с настройката за локал“. Ако полето е празно, се вмъква знакът, подаден от драйвера на клавиатурата.

Подразбирана валута

Определя подразбираната валута, която се показва във валутните формати и полетата за валута. Ако промените настройката за локал, подразбираната валута се сменя автоматично.

Подразбираната настройка се прилага върху валутния формат, който е зададен в избраните настройки за локал.

Промяната в полето Подразбирана валута се отразява незабавно във всички отворени документи и води до съответните промени в диалоговите прозорци и иконите, които управляват валутните формати в тези документи.

Шаблони за разпознаване на дати

Задава шаблоните за разпознаване на дати за текущия локал. При въвеждане в таблични клетки в Calc и Writer въведеното трябва да отговаря на тези шаблони, за да се разпознае като валидна дата. Подразбираните шаблони за разпознаване на дати в локалите се определят по време на компилация, но чрез това поле можете да ги променяте или да добавяте още.

Освен зададените тук шаблони за разпознаване на дати, във всички локали се приема и шаблонът по ISO 8601 Y-M-D, а от LibreOffice 3.5 нататък той предизвиква прилагане на формата YYYY-MM-DD.

Синтаксис: Y означава година, M означава месец, а D означава ден, независимо от локализацията.

Подразбирани езици за документи

Задава езиците за проверка на правописа, синонимен речник и сричкопренасяне.

Избиране на езика на документа

Икона Внимание

Проверката на правописа за избрания език работи само ако сте инсталирали съответния езиков модул. Пред името на езика има отметка, ако за него е включена проверка на правописа.


Западен

Задава езика, използван при проверка на правописа за западни азбуки.

Азиатски

Задава езика, използван при проверка на правописа за азиатски азбуки.

Сложни писмености

Задава езика, използван при проверка на правописа в текст със сложна писменост.

Само за текущия документ

Указва, че настройките за подразбирани езици важат само за текущия документ.

Разширена езикова поддръжка

Показване на ГПИ за източноазиатски писмености

Включва поддръжката за азиатски езици. След това можете да променяте съответните настройки за азиатски езици в LibreOffice.

Ако желаете да пишете на китайски, японски или корейски, можете да включите поддръжката за тези езици в потребителския интерфейс.

Показване на ГПИ за двупосочно писане

Включва поддръжката за езици със сложна писменост. След това можете да променяте съответните настройки за тези езици в LibreOffice.

Езици със сложни писмености

Игнориране на системния език за въвеждане

Указва дали да се игнорират промените в системния език на въвеждане и клавиатура. Ако се игнорират, въвежданият нов текст следва езика на документа или текущия абзац, а не текущия език на системата.

Икона Внимание

Някои настройки не могат да се нулират, след като са редактирани. Или заличете промените ръчно, или щракнете върху Отмяна и отворете отново диалоговия прозорец „Настройки“.