Свойства на VBA

Задава общите свойства за зареждане и записване документи на Microsoft Office с код на VBA (Visual Basic for Applications).

За достъп до тази команда...

Изберете - Зареждане/записване - Настройки за VBA.


Microsoft Word 97/2000/XP

Задава настройките за документи на Microsoft Word.

Зареждане на кода на Basic

Зарежда и записва кода на Basic от документ на Microsoft като специален модул на LibreOffice Basic заедно с документа. Недостъпният за изпълнение код на Microsoft Basic се вижда в развойната среда на LibreOffice Basic, ограден със Sub и End Sub. Можете да редактирате кода. Когато записвате документа във формат на LibreOffice, кодът на Basic също се записва. Когато записвате в друг формат, кодът на Basic от средата на LibreOffice Basic не се записва.

Изпълним код

Кодът на VBA (Visual Basic for Applications) ще бъде зареден готов за изпълнение. Ако полето не е отметнато, кодът на VBA ще бъде поставен в коментар, така че да може да се разглежда, но не и изпълнява.

Икона Съвет

След зареждане кода на VBA, LibreOffice вмъква оператора Option VBASupport 1 във всеки модул на Basic, за да разреши ограничената поддръжка на оператори, функции и обекти на VBA. Вижте Оператор Option VBASupport за повече информация.


Записване на оригиналния код на Basic

Указва, че оригиналният код на Microsoft Basic в документа ще се пази в специална вътрешна памет, докато документът е зареден в LibreOffice. При записване на документа във формат на Microsoft кодът на Microsoft Basic се записва отново с него непроменен.

Когато записвате във формат, който не е на Microsoft, кодът на Microsoft Basic се губи. Например, ако документът съдържа код на Microsoft Basic и го запишете във формат на LibreOffice, ще бъдете предупредени, че кодът на Microsoft Basic няма да бъде запазен.

Настройката Записване на оригиналния код на Basic има предимство пред Зареждане на кода на Basic. Ако и двете полета са отметнати и вие редактирате неизпълнимия код на Basic в развойната среда на LibreOffice Basic, при записване във формат на Microsoft ще се запише оригиналният код на Microsoft Basic. При това ще получите съответно съобщение.

За да премахнете всякаква възможност за макровируси на Microsoft Basic от документ на Microsoft, махнете отметката от Записване на оригиналния код на Basic и запишете документа във формат на Microsoft. Документът ще бъде записан без оригиналния код на Microsoft Basic.

Microsoft Excel 97/2000/XP

Задава настройките за документи на Microsoft Excel.

Зареждане на кода на Basic

Зарежда и записва кода на Basic от документ на Microsoft като специален модул на LibreOffice Basic заедно с документа. Недостъпният за изпълнение код на Microsoft Basic се вижда в развойната среда на LibreOffice Basic, ограден със Sub и End Sub. Можете да редактирате кода. Когато записвате документа във формат на LibreOffice, кодът на Basic също се записва. Когато записвате в друг формат, кодът на Basic от средата на LibreOffice Basic не се записва.

Изпълним код

Кодът на VBA (Visual Basic for Applications) ще бъде зареден готов за изпълнение. Ако полето не е отметнато, кодът на VBA ще бъде поставен в коментар, така че да може да се разглежда, но не и изпълнява.

Икона Съвет

След зареждане кода на VBA, LibreOffice вмъква оператора Option VBASupport 1 във всеки модул на Basic, за да разреши ограничената поддръжка на оператори, функции и обекти на VBA. Вижте Оператор Option VBASupport за повече информация.


Записване на оригиналния код на Basic

Указва, че оригиналният код на Microsoft Basic в документа ще се пази в специална вътрешна памет, докато документът е зареден в LibreOffice. При записване на документа във формат на Microsoft кодът на Microsoft Basic се записва отново с него непроменен.

Когато записвате във формат, който не е на Microsoft, кодът на Microsoft Basic се губи. Например, ако документът съдържа код на Microsoft Basic и го запишете във формат на LibreOffice, ще бъдете предупредени, че кодът на Microsoft Basic няма да бъде запазен.

Настройката Записване на оригиналния код на Basic има предимство пред Зареждане на кода на Basic. Ако и двете полета са отметнати и вие редактирате неизпълнимия код на Basic в развойната среда на LibreOffice Basic, при записване във формат на Microsoft ще се запише оригиналният код на Microsoft Basic. При това ще получите съответно съобщение.

За да премахнете всякаква възможност за макровируси на Microsoft Basic от документ на Microsoft, махнете отметката от Записване на оригиналния код на Basic и запишете документа във формат на Microsoft. Документът ще бъде записан без оригиналния код на Microsoft Basic.

Microsoft PowerPoint 97/2000/XP

Задава настройките за документи на Microsoft PowerPoint.

Зареждане на кода на Basic

Зарежда и записва кода на Basic от документ на Microsoft като специален модул на LibreOffice Basic заедно с документа. Недостъпният за изпълнение код на Microsoft Basic се вижда в развойната среда на LibreOffice Basic, ограден със Sub и End Sub. Можете да редактирате кода. Когато записвате документа във формат на LibreOffice, кодът на Basic също се записва. Когато записвате в друг формат, кодът на Basic от средата на LibreOffice Basic не се записва.

Записване на оригиналния код на Basic

Указва, че оригиналният код на Microsoft Basic в документа ще се пази в специална вътрешна памет, докато документът е зареден в LibreOffice. При записване на документа във формат на Microsoft кодът на Microsoft Basic се записва отново с него непроменен.

Когато записвате във формат, който не е на Microsoft, кодът на Microsoft Basic се губи. Например, ако документът съдържа код на Microsoft Basic и го запишете във формат на LibreOffice, ще бъдете предупредени, че кодът на Microsoft Basic няма да бъде запазен.

Настройката Записване на оригиналния код на Basic има предимство пред Зареждане на кода на Basic. Ако и двете полета са отметнати и вие редактирате неизпълнимия код на Basic в развойната среда на LibreOffice Basic, при записване във формат на Microsoft ще се запише оригиналният код на Microsoft Basic. При това ще получите съответно съобщение.

За да премахнете всякаква възможност за макровируси на Microsoft Basic от документ на Microsoft, махнете отметката от Записване на оригиналния код на Basic и запишете документа във формат на Microsoft. Документът ще бъде записан без оригиналния код на Microsoft Basic.