Изглед

Определя настройките на изгледа.

За достъп до тази команда...

Изберете - LibreOffice - Изглед.


Потребителски интерфейс

Размер на иконите в лентите с инструменти

Задава размера на иконите в лентите с инструменти.

Размер на иконите в страничната лента

Задава размера за показване на иконите в страничната лента.

Размер на иконите в динамичната лента

Задава размера за показване на иконите в динамичната лента.

Стил на иконите

Указва стила на иконите в лентите с инструменти и диалоговите прозорци.

Мишка

Позициониране на мишката

Указва дали и как да се позиционира показалецът на мишката в новоотворени диалогови прозорци.

Среден бутон на мишката

Определя функцията на средния бутон на мишката.

  1. Автоматично превъртане – плъзгането с натиснат десен бутон измества изгледа.

  2. Поставяне от клипборда – натискането на средния бутон вмъква съдържанието на клипборда за селекции в позицията на курсора.

Клипбордът за селекции е независим от обикновения клипборд, който използвате чрез командите Редактиране - Копиране/Изрязване/Поставяне или съответните клавишни комбинации. Обикновеният клипборд и клипбордът за селекции могат да съдържат различни неща по едно и също време.

Клипборд

Клипборд за селекции

Копиране на съдържание

Редактиране - Копиране Ctrl+C.

Изберете текст, таблица или обект.

Поставяне на съдържание

Редактиране - Поставяне Ctrl+V поставя в позицията на курсора.

Щракването със средния бутон на мишката поставя в позицията на показалеца на мишката.

Поставяне в друг документ

Няма ефект върху съдържанието на клипборда.

Съдържанието на клипборда за селекции е последната маркирана селекция.


Графичен изход

Икона Съвет

Натиснете Shift+Ctrl+R, за да възстановите или опресните изгледа на текущия документ.


Използване на хардуерно ускоряване

Разрешава пряк достъп до хардуерните възможности на графичния адаптер, за да се подобри изображението върху екрана. Поддръжката за хардуерно ускорение не е достъпна във всички дистрибуции на LibreOffice за различни операционни системи и платформи.

Изглаждане на назъбванията

Когато се поддържа, можете да включвате и изключвате изглаждането на назъбените краища в графики. С включено изглаждане повечето графични обекти изглеждат на екрана по-гладки и с по-малко дефекти.

Рендиране на всичко с OpenGL (след рестарт)

Използване на високопроизводителната библиотека Open Graphics Library (OpenGL) за изобразяване на всички визуални елементи на приложението, включително прозорци, менюта, ленти с инструменти и икони. OpenGL използва графичното устройство на компютъра, за да ускори изобразяването на графика. Ако устройството е в черния списък (вижте по-долу), тази настройка няма да има ефект.

Налагане на OpenGL въпреки черния списък (след рестарт)

Налага използване на OpenGL дори ако графичното устройство е в черния списък. Устройство се включва в черния списък, когато има програмни дефекти или е възможно да изобразява некачествена графика.

Меню

Икони в менютата

Показва икони до съответните елементи от менюта. Можете да избирате между „Автоматично“, „Скриване“ и „Показване“. „Автоматично“ показва икони според системните настройки и теми.

Списъци с шрифтове

Показване на мостра от шрифтовете

Показва имената на достъпните за избиране шрифтове със самите шрифтове, например за шрифтовете от списъка на лентата Форматиране.