Общи

Задава общите настройки за LibreOffice.

За достъп до тази команда...

Изберете - LibreOffice - Общи.


Помощ

Задава поведението на инсталираната помощ.

Разширени подсказки

Показва помощен текст, когато задържите курсора върху икона, команда от меню или елемент за управление в диалогов прозорец.

Диалогови прозорци за отваряне/записване

Диалогови прозорци на LibreOffice

Задава дали да се използват диалоговите прозорци на LibreOffice за отваряне и записване на документи. Ако е изключено, се използват диалоговите прозорци на операционната система.

Диалоговите прозорци на LibreOffice за отваряне и записване на документи са описани в помощта на LibreOffice.

Статус на документа

Печатането установява състояние "променен документ"

Определя дали отпечатването на документ се счита за промяна. Когато това поле е отметнато, още при следващото затваряне на документа ще бъдете запитани дали промените трябва да бъдат запазени. След това датата на отпечатване се записва в свойствата на документа като промяна.

Двуцифрени години

Определя диапазон от дати, в които системата ще разпознава двуцифрени години.

В LibreOffice годините се отбелязват с четири цифри, така че разликата между 01.01.99 и 01.01.01 е две години. Настройката Двуцифрени години ви позволява да определите двуцифрените години, които ще се считат за години след 2000 г. Например, ако зададете дата 01.01.30 или по-късна, „01.01.20“ ще бъде възприето като 01.01.2020 г., а не като 01.01.1920 г.

Помогнете за подобряването на LibreOffice

Събиране и изпращане на данни за употребата към TDF

Изпращане на данни за употребата на софтуера, които помагат на The Document Foundation да подобрява удобството на работа с него. Екипът, разработващ софтуера, се интересува от информация за начина на употреба на LibreOffice. Тези данни спомагат за повишаване на удобството на работа с приложенията чрез откриване на често използваните поредици от команди при решаване на често срещани задачи и съответно разработване на потребителски интерфейс, с който се работи по-лесно и продуктивно. Данните за употребата се изпращат анонимно и не включват съдържание на документи, а само използваните команди.