Цвят

Позволява ви да изберете цвят от палитра с цветове, да редактирате съществуващ цвят или да задавате нови цветове.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Форматиране - Област - Цветове.


Цветове

Палитра

Указва името на избраната палитра. Тук можете да изберете друга палитра.

Набор цветове

Съдържа списък с наличните цветове. Щракнете върху желания цвят в списъка, за да го изберете.

Последни цветове

Показва последните дванайсет избрани и приложени цветове. При избиране на нов цвят, той се добавя отляво в списъка. Ако списъкът е пълен и бъде избран нов цвят, най-десният цвят се изтрива.

Добавяне

Добавя новия цвят в палитрата По избор.

Изтриване

Изтрива избрания цвят без потвърждение.

Икона Бележка

Можете да изтривате цветове само от палитрата по избор.


Нов

Показва мостра на избрания цвят от палитрата и промените, които извършвате с контролите по-долу.

R

Цветовият код на червения компонент на цвета. Възможните стойности са от 0 до 255.

G

Цветовият код на зеления компонент на цвета. Възможните стойности са от 0 до 255.

B

Цветовият код на синия компонент на цвета. Възможните стойности са от 0 до 255.

Шестн.

Кодът на цвета, изразен като шестнайсетична стойност.

Посочване

LibreOffice ви позволява да задавате свои собствени цветове чрез диаграмата и числовите входни полета в диалога Избор на цвят.