Пътища

Този раздел съдържа подразбираните пътища до важни папки в LibreOffice. Тези пътища могат да бъдат редактирани от потребителя.

За достъп до тази команда...

Изберете - LibreOffice - Пътища.

Изберете Инструменти - Автотекст - Път.


Пътища, използвани от LibreOffice

>За да промените елемент от списъка, щракнете върху него и после върху Редактиране. Освен това можете да щракнете двукратно върху елемента.

По подразбиране

Бутонът По подразбиране възстановява предварително зададените пътища за всички избрани елементи.

Редактиране

Щракнете, за да видите диалоговия прозорец Избор на път или Редактиране на пътища.

Можете да промените реда на елементите, като щракнете върху лентата в колоната Тип. Ширината на колоната може да бъде променена чрез преместване на разделителя между колоните с мишката.

В следващия списък от пътища не са показани пътищата за споделените папки в директорията, където е инсталиран LibreOffice. Данните за всеки потребител се съхраняват в директорията {user}, която се намира в директорията на потребителя в .

Тип

Път

Описание

Моите документи

Подразбирана папка за документи на системата

Тази папка се показва при отваряне на диалоговия прозорец Отваряне или Записване.

Автокорекция

В тази папка се съхраняват текстовете ви за автокорекцията.

Автотекст

В тази папка се съхраняват текстовете ви за функцията „автотекст“.

Галерия

В тази папка се съхраняват новите теми на галерията.

Графика

Тази папка се показва при първоначално извикване на диалоговия прозорец за отваряне или записване на графичен обект.

Резервни копия

Тук се съхраняват автоматичните архивни копия на документи.

Шаблони

В тази папка можете да съхранявате вашите собствени шаблони.

Временни файлове

Тук LibreOffice държи временните си файлове.

Класификация

От този файл LibreOffice чете политиката по стандарта BAF на TSCP.