Лента Навигация за формуляри

Лентата Навигация за формуляри съдържа икони за редактиране на таблици в бази от данни и за управление на представянето на данните. Тя се показва в долната част на документа, който съдържа свързани с база от данни полета.

С лентата Навигация за формуляри можете да преминавате между записите, както и да вмъквате и изтривате записи. Ако данните се запазят във формуляра, промените се прехвърлят в базата от данни. Лентата Навигация за формуляри съдържа и функции за сортиране, филтриране и търсене на записи с данни.

Икона Съвет

За да добавите лента за навигация във формуляра, използвайте иконата „Лента Навигация“ от лентата Още елементи за управление.


Икона Бележка

Лентата Навигация се вижда само за формуляри, свързани с база от данни. В изглед Проектиране на формуляра лентата Навигация е недостъпна. Вижте също лентата Данни от таблица.


Можете да управлявате изгледа на данните с функциите за сортиране и филтриране. Оригиналните таблици не се променят.

Текущото сортиране или филтриране се запазва заедно с текущия документ. Ако е зададен филтър, иконата Филтриране в лентата Навигация е включена. Възможностите за сортиране и филтриране в документ могат да се настройват с диалоговия прозорец Свойства на формуляр. (Изберете Свойства на формуляр - Данни - свойства Сортиране и Филтриране).

Икона Бележка

Ако формулярът е базиран върху заявка на SQL (вижте Свойства на формуляр - раздел Данни - Източник на данни), функциите за филтриране и сортиране са достъпни само когато командата на SQL ползва само една таблица и не е написана в режим „native SQL“.


Абсолютен запис

Показва номера на текущия запис. Въведете номер, за да преминете към съответния запис.

Първи запис

Икона

Предизвиква преход към първия запис.

Предишен запис

Икона

Предизвиква преход към предишния запис.

Следващ запис

Икона

Предизвиква преход към следващия запис.

Последен запис

Икона

Предизвиква преход към последния запис.

Запазване на запис

Икона

Запазва въведени нови данни. Промяната се отразява в базата от данни.

Отмяна: въвеждане на данни

Икона

Позволява ви да отмените въвеждането на данни.

Нов запис

Икона

Създава нов запис.

Изтриване на запис

Икона

Изтрива запис. Изисква потвърждение преди самото изтриване.

Опресняване

Опреснява показваните данни. В многопотребителска среда опресняването на данните гарантира тяхната актуалност.

Икона

Опресняване

Търсене на запис

Претърсва таблици и формуляри в бази от данни. При формулярите и таблиците в бази от данни можете да претърсвате полетата с данни, списъчните полета и полетата за отметки за конкретни стойности.

Икона

Търсене на запис

Възходящо сортиране

Текстовите полета се сортират азбучно, а числовите – възходящо.

Икона

Възходящо сортиране

Низходящо сортиране

Текстовите полета се сортират по обратен азбучен ред, а числовите – низходящо (9-0).

Икона

Низходящо сортиране

Автофилтър

Филтрира записите според съдържанието на текущо избраното поле с данни.

Икона

Автофилтър

Филтри, основани на формуляр

Указва на сървъра на базата от данни да филтрира видимите данни според зададените критерии.

Икона

Филтри, основани на формуляр

Сортиране

Задава критериите за сортиране на изобразяваните данни.

Икона

Ред на сортиране

Нулиране на филтрирането/сортирането

Отменя настройките за филтриране и показва всички записи в текущата таблица.

Икона

Нулиране на филтрирането/сортирането

Източник на данни като таблица

Активира допълнителен табличен изглед във формулярния изглед. Когато бъде активирана функцията Източник на данни като таблица, виждате таблицата в областта над формуляра.

Икона

Източник на данни като таблица

Филтриране

Превключва между филтрирания и нефилтрирания изглед на таблицата.

Икона

Филтриране