Лента Данни от таблица

В лентата за данни от таблица можете да управлявате изгледа на данните.

Филтрираният изглед на данните е активен, докато промените или отмените критериите за сортиране или филтриране. Ако има активен филтър, иконата Филтриране в лентата Данни от таблица е включена.

Съхраняване на запис

Съхранява текущия запис от таблица в база от данни. Иконата Съхраняване на запис се намира върху лентата Данни от таблица.

Икона

Запазване на запис

Редактиране на данни

Включва и изключва режима на редактиране за текущата таблица в база от данни.

Икона

Редактиране на данни

Отмяна

Отменя последната команда или последния въведен текст. За да изберете командите, които желаете да отмените, щракнете върху стрелката до иконата Отмяна в лентата „Стандартни“.

Икона

Отмяна: Въвеждане на данни

Търсене на запис

При формулярите и таблиците в бази от данни можете да претърсвате полетата с данни, списъчните полета и полетата за отметки за конкретни стойности.

Икона

Търсене на запис

Опресняване

Опреснява показваните данни. В многопотребителска среда опресняването на данните гарантира тяхната актуалност.

Икона

Опресняване

Ред на сортиране

Задава критериите за сортиране на изобразяваните данни.

Икона

Ред на сортиране

Възходящо сортиране

Текстовите полета се сортират азбучно, а числовите – възходящо.

Икона

Възходящо сортиране

Низходящо сортиране

Текстовите полета се сортират по обратен азбучен ред, а числовите – низходящо (9-0).

Икона

Низходящо сортиране

Автофилтър

Филтрира записите според съдържанието на текущо избраното поле с данни.

Икона

Автофилтър

Филтриране

Превключва между филтрирания и нефилтрирания изглед на таблицата.

Икона

Филтриране

Стандартен филтър

Позволява ви да задавате настройките за филтриране.

Икона

Стандартен филтър

Нулиране на филтрирането/сортирането

Отменя настройките за филтриране и показва всички записи в текущата таблица.

Икона

Нулиране на филтрирането/сортирането

Данни към текст

Вмъква всички полета от маркирания запис в текущия документ на позицията на курсора.

Икона

Данни към текст

Данни към полета

Обновява съдържанието на съществуващите полета за данни чрезмаркираните записи. Иконата Данни към полета е достъпна само ако текущият документ е текстов.

Икона

Данни към полета

Циркулярни писма

Стартира помощника за създаване на циркулярни писма.

Икона

Циркулярни писма

Източник на данни за текущия документ

Показва в браузъра на източници на данни таблицата, свързана с текущия документ.

Икона

Източник на данни за текущия документ

Дърво на източниците - вкл./изкл.

Включва и изключва изгледа с дървото на източниците на данни. Иконата Дърво на източниците - вкл./изкл. се намира в лентата Данни от таблица.

Икона

Дърво на източниците - вкл./изкл.