Помощ

Менюто Помощ ви позволява да стартирате и управлявате справочната система на LibreOffice.

Помощ за LibreOffice

Отваря главната страница на помощта на LibreOffice за текущото приложение. Можете да разглеждате страниците на помощта и да търсите термини от указателя или произволен текст.

Икона

Помощ за LibreOffice

Какво е това

Разрешава разширените подсказки за обектите под курсора на мишката до следващото щракване.

Икона

Какво е това

Ръководства за потребители

Отваря в уеббраузъра страницата за документация, където потребителите могат да изтеглят, четат или купуват ръководства за LibreOffice, писани от общността.

Получаване на помощ онлайн

Отваря в уеббраузъра страницата за техническа помощ от общността. В нея можете да задавате въпроси относно работата с LibreOffice. За професионална поддръжка, уредена с договор, вижте страницата за професионална поддръжка на LibreOffice.

Изпращане на отзив

Отваря в уеббраузъра формуляр за отзив, чрез който потребителите могат да съобщават за дефекти в софтуера.

Рестартиране в безопасен режим

В безопасния режим LibreOffice стартира временно с нов потребителски профил и изключва хардуерното ускорение. Това е полезно при поправяне на неработоспособно копие на LibreOffice.

Лицензионна информация

Показва диалоговия прозорец „Лицензионна и правна информация“.

LibreOffice – благодарности

Показва документа CREDITS.odt с имената на сътрудниците, които са допринесли с програмен код за OpenOffice.org (и чиито приноси са включени в LibreOffice) или LibreOffice от 2010-09-28 нататък.

Проверка за обновяване

Осигурете на LibreOffice връзка с Интернет. Ако е необходимо прокси, проверете настройките на LibreOffice за прокси в - Интернет. После изберете „Проверка за обновяване“, за да проверите за наличие на по-нова версия на офис пакета.

Относно LibreOffice

Показва обща информация за програмата, например номер на версия и авторски права.

Номерация на версиите

Включване и изключване на разширените подсказки

Прозорецът Помощ за LibreOffice

Подсказки и разширени подсказки

Азбучен указател - търсене на ключови думи в помощта

Търсене - претърсване целия текст на помощта

Управление на показалците

Съдържание - основните теми на помощта