Смяна на работната директория

Когато извикате диалоговия прозорец за отваряне или записване на документ, LibreOffice отначало показва работната ви директория. За да я смените, направете следното:

  1. Изберете - LibreOffice - Пътища.

  2. Щракнете върху My Documents (Моите документи) и щракнете върху бутона Редактиране или щракнете двукратно върху My Documents.

  3. В диалоговия прозорец Избор на път изберете желаната работна директория и щракнете върху Избор.

По същия начин можете да смените директорията, показвана от LibreOffice когато вмъквате графика. Изберете - LibreOffice - Пътища - Изображения и следвайте стъпка 3.

Пътища