Превключване между вмъкване и замяна

С клавиатурата:

Натиснете клавиша Insert, за да превключите между двата режима. Текущият режим се показва в лентата на състоянието.

С мишката:

В лентата на състоянието щракнете върху индикатора на режима, за да превключите към другия режим:

Клавиатурни команди