Смяна на цвета на текста

Щракнете върху стрелката до иконата Цвят на шрифта, за да отворите лента с инструменти, в която можете да избирате измежду множество цветове.

Икона

Цвят на шрифта

Икона

Следното важи само за LibreOffice Writer: ако щракнете веднъж върху иконата, без да е избран текст, показалецът на мишката ще се превърне в изображение на кофа с боя. С този курсор плъзнете мишката през избран текст, за да му припишете избрания цвят. Функцията остава включена докато иконата е натисната или докато щракнете, без да плъзгате, или натиснете клавиша Escape.

Следното важи за всички модули (LibreOffice Writer, Calc, Draw, Impress): изберете текста, който трябва да приеме друг цвят, после щракнете върху желания цвят в лентата с инструменти.

Копиране на атрибути с инструмента Копиране на форматирането

Цвят на шрифта