Управление на шаблоните

Чрез диалога „Управление на шаблоните“ можете лесно да организирате шаблони и да започвате нови документи от тях.

За достъп до тази команда...

Изберете от менюто Файл - Нов - Шаблони.

Изберете от менюто Файл - Шаблон - Управление на шаблоните.

Натиснете +Shift+N в произволен модул на LibreOffice.

Натиснете бутона Шаблони в началния екран.

Изберете някой от типовете шаблони от бутона Шаблони в началния екран.


Шаблоните спестяват време за редактиране, като ви позволяват да започвате нови документи с предварително подготвено съдържание и форматиране. Диспечерът на шаблони служи за достъп и организиране на шаблоните в LibreOffice.

LibreOffice се предлага заедно с набор от вградени шаблони за документи, презентации, електронни таблици и рисунки. Можете да използвате наличните в диспечера шаблони, да създавате свои или да търсите допълнителни шаблони онлайн.

Икона Бележка

Ако сте отворили началния екран на LibreOffice, но все още не сте отворили документ или приложение, диспечерът на шаблони е достъпен по още един начин. Освен с Ctrl-Shift-N, можете да го извикате, като в лявата странична лента изберете „Шаблони“ и след това „Управление на шаблоните“ .


Главен прозорец - Избор на шаблони

В главния прозорец се показват мостри на наличните шаблони в зависимост от настройките за търсене и филтриране. Щракнете двукратно върху икона на шаблон, за да отворите нов документ със съдържанието и форматирането на шаблона.

Търсене

Можете да търсите шаблон, като въведете текст в полето за търсене горе вляво. Намерените шаблони се показват в главния прозорец.

Филтър

Можете да филтрирате по всички приложения, документи, електронни таблици или рисунки, като изберете възможност от падащия списък горе в средата. Филтрираните шаблони се показват в главния прозорец.

Категории

Категориите са папки, в които да разполагате шаблоните си. Можете да избирате измежду подразбираните категории „Моите шаблони“, „Бизнес кореспонденция“, „MediaWiki“, „Други бизнес документи“, „Лична кореспонденция и документи“, „Презентации“ и „Стилове“. Можете да създавате и нови категории за ваша лична употреба. Това става чрез бутона „Настройки“ в диспечера на шаблони.

Икона Бележка

Не се разрешава влагане на една категория в друга.


Икона Бележка

За да добавите шаблоните от друга папка към категорията Моите шаблони, изберете - LibreOffice - Пътища и въведете пътя.


Настройки

Щракнете върху иконата „Настройки“ долу вляво, за да отворите менюто „Настройки“. Можете да избирате между създаване на нова категория, изтриване на категория и опресняване. Ако е бил променен подразбираният шаблон за нови документи, е налице и възможност за връщане към оригиналния подразбиран шаблон.

Преглед на шаблоните онлайн

За да потърсите още шаблони онлайн, щракнете върху иконата „Преглед на шаблоните онлайн“, за да отворите прозорец на браузъра и да потърсите шаблони в сайта https://templates.libreoffice.org.

Отваряне

Изберете шаблон в главния прозорец и щракнете с десния бутон, после изберете „Отваряне“, натиснете Enter или щракнете двукратно, за да отворите нов документ, базиран на шаблона.

Редактиране

Изберете шаблон в главния прозорец, щракнете с десния бутон и изберете „Редактиране“, за да го редактирате. Тази функция е достъпна само за шаблони, които не са вградени.

Задаване като подразбиран

Изберете шаблон в главния прозорец, щракнете с десния бутон и изберете „Задаване като подразбиран“, за да го зададете като шаблон по подразбиране. Върху мострата му ще се появи зелена отметка и той ще се зарежда автоматично при създаване на нов документ в съответното приложение.

Икона Съвет

Преименуване

Изберете шаблон в главния прозорец, щракнете с десния бутон и изберете „Преименуване“, за да го преименувате. Ще се появи диалогов прозорец, в който можете да зададете ново име. Въведете името и натиснете OK или щракнете върху „Отказ“, за да оставите досегашното име.

Изтриване

Изберете шаблон в главния прозорец и натиснете клавиша Delete или щракнете с десния бутон и изберете „Изтриване“, за да го изтриете. Ще се появи диалогов прозорец с подкана за потвърждение. Изберете „Да“ за изтриване или „Не“ за отказ.

Преместване

Изберете „Преместване“ долу вдясно, след като сте избрали шаблон, за да го преместите в друга категория. Подразбираните шаблони не могат да се местят, но може да се създават техни копия в други категории.

Експортиране

Изберете шаблон в главния прозорец, после натиснете бутона „Експортиране“ долу вдясно, за да го експортирате към папка в компютъра.

Импортиране

Натиснете бутона „Импортиране“ долу вдясно, после изберете категория, за да импортирате шаблон от компютъра в тази категория на диспечера на шаблони.

Примери

Пример 1 – създаване на бизнес писмо

 1. Отворете LibreOffice Writer.

 2. Натиснете +Shift+N или изберете Файл - Нов - Шаблони, за да отворите диспечера на шаблони.

 3. Въведете „business letter“ (бизнес писмо) в полето за търсене.

 4. Изберете някой от шаблоните в главния прозорец, като щракнете двукратно върху него или натиснете Tab, за да го изберете, и след това Enter.

 5. Ще бъде създаден нов документ от избрания шаблон в нов екземпляр на LibreOffice Writer.

 6. Променете текста и логото, както е необходимо.

Пример 2 – импортиране на шаблон – електронна таблица за личен бюджет

 1. Отворете LibreOffice Calc.

 2. Натиснете +Shift+N или изберете Файл - Нов - Шаблони, за да отворите диспечера на шаблони.

 3. Щракнете върху иконката с глобуса, за да разгледате онлайн шаблоните.

 4. Намерете шаблона Personal Budget Template и го изтеглете.

 5. Отворете диспечера на шаблони и изберете бутона „Импортиране“.

 6. Изберете категория, в която да се запише новият шаблон (напр. „Моите шаблони“) и натиснете OK.

 7. Намерете папката, в която сте изтеглили шаблона, изберете го и натиснете „Отваряне“.

 8. Шаблонът ще бъде добавен в избраната категория.

Пример 3 – LibreOffice Impress – шаблон за презентация

 1. Отворете LibreOffice Impress.

 2. При отваряне на LibreOffice Impress диспечерът на шаблони се показва автоматично.

 3. Изберете шаблон за презентацията, филтрирайте по категории или използвайте търсенето.

 4. Не са достъпни други функции, можете само да изберете шаблон, да филтрирате или да импортирате.

 5. След стартирането на LibreOffice Impress можете отново да отворите диспечера на шаблони, за да достигнете до допълнителната му функционалност.

Икона Съвет

Организирайте шаблоните си в диспечера на шаблони с помощта на категориите. Създайте нови шаблони или ги изтеглете от Интернет. Шаблоните ви помагат да пестите време при повтарящи се документи.


Вижте Шаблони и стилове за допълнителна информация.

Вижте Създаване на шаблон за документ за допълнителна информация.

Вижте глава 3, Using Styles and Templates в ръководството Getting Started Guide на уебсайта за документация (на английски).

Посетете https://templates.libreoffice.org, за да си изтеглите шаблони.