Промяна на подразбираните шаблони

Когато отворите нов документ с Файл - Нов, се появява празен документ, базиран върху шаблон на LibreOffice. Можете да редактирате, промените или замените този шаблон, така че новият документ да съдържа ваши собствени стилове или друго съдържание.

Променяне на подразбираните шаблони

Икона Бележка

Можете да зададете шаблон за документи за всеки модул на LibreOffice. По-долу описваме какво трябва да направите за текстови документи.


  1. Изберете Файл - Шаблони - Записване като шаблон и запишете документа в категорията Моите шаблони.

  2. Изберете Файл - Нов - Шаблони.

  3. Щракнете двукратно върху Моите шаблони в списъка. Ще видите потребителските шаблони от директорията, зададена в - LibreOffice - Пътища. Изберете шаблона, който току-що сте записали.

  4. Изберете Задаване като подразбиран. Следващия път, когато отворите нов текстов документ, той ще бъде базиран на новия подразбиран шаблон.

Използване на шаблони по избор

Има няколко начина да улесните работата си, като използвате ваши собствени шаблони.

Шаблони в папката за шаблони

Можете да запишете нов шаблон с Файл - Шаблони - Записване като шаблон или като изберете типа файлове „Шаблон“ в диалогов прозорец за записване. Запишете шаблона в потребителската директория, зададена в - LibreOffice - Пътища, за да имате достъп до него от диалоговия прозорец Файл - Нов - Шаблони.

За да отворите шаблона за редактиране, изберете Файл - Нов - Шаблони, изберете шаблона и щракнете върху бутона Редактиране.