Настройване на принтер и факс при платформи, базирани на UNIX

LibreOffice използва инсталираните в системата ви шрифтове. В текстов документ можете да избирате измежду всички печатаеми шрифтове. В документ на HTML или в оформление за Уеб се предлагат само шрифтове, които са видими върху екрана. В електронни таблици и рисунки можете да избирате измежду всички инсталирани шрифтове.

Промяна на настройките на принтер

В диалоговия прозорец Печат или Настройки на принтера изберете принтера от списъка с принтери и щракнете върху Свойства. Ще се появи диалоговият прозорец Свойства, който съдържа няколко раздела. Тук можете да задавате настройки според PPD файла на избрания принтер.

Използване на функциите за факсове

Ако сте инсталирали в компютъра си fax4CUPS, можете да изпращате факсове с LibreOffice.

При печатане с принтер от типа fax4CUPS след разпечатката ще се покаже диалог за телефонните номера, към които да се изпрати факсът. Можете да въведете няколко номера, разделени с ;

В LibreOffice можете също така да добавите икона за изпращане на факсове чрез подразбирано устройство. За тази цел изберете Инструменти - Персонализиране - Ленти с инструменти, щракнете върху Добавяне и добавете иконата Изпращане на факс по подразбиране от категорията „Документи“. За да посочите кое устройство за факсове се използва при щракване върху иконата, изберете - LibreOffice Writer - Печат.

Не забравяйте да създавате отделно задание за печат за всеки факс, в противен случай първият получател ще получи всички факсове. В диалоговия прозорец Инструменти - Циркулярни писма изберете настройката Принтер и отметнете полето Единична задача за печат.