Вмъкване на непрекъсваеми интервали, малки тирета и меки тирета за пренасяне

Непрекъсваеми интервали

За да предотвратите разделянето на две думи в края на реда, задръжте клавиша , докато въвеждате интервала между тях.

Икона Бележка

В Calc не можете да вмъквате непрекъсваеми интервали.


Непрекъсваемо тире за пренос

Когато пишете израз или означение от рода на „А-Я“, не бихте желали „А-“ да остане в края на реда, а „Я“ да се пренесе в началото на следващия ред. За да предотвратите това, натиснете Shift+Ctrl+минус (задръжте клавишите Shift и Ctrl и натиснете клавиша „минус“).

Замяна на дефиси (малки тирета) с тирета

За да въвеждате дълги тирета, в Инструменти - Автокорекция - Настройки на автокорекция - Настройки намерете настройката Замяна на тиретата. Тя предизвиква замяна на едно или две малки тирета със средно или дълго тире при определени условия (вижте Настройки на автокорекция).

За още възможности за замяна вижте таблицата в Инструменти - Автокорекция - Настройки на автокорекция- Замяна. Тук освен другото можете да зададете автоматична замяна на съкращение с тире, включително с друг шрифт.

Меко тире за пренос

За да помогнете на автоматичното сричкопренасяне, като сами въведете меко тире за пренос в дадена дума, използвайте клавишите +минус. Думата ще бъде разделена в съответната позиция, когато попадне в края на реда, дори ако автоматичното сричкопренасяне за абзаца е изключено.

Специални знаци

Форматиращ знак