Защитаване на промените

Икона Бележка

Функцията за записване на промените е достъпна за текстови документи и електронни таблици в LibreOffice.


За да защитите данните за нанесените в документа промени, изберете Редактиране - Следене на промените - Защитаване. За да изключите функцията или да приемате или отхвърляте промени, първо трябва да въведете правилната парола.

  1. Изберете Защитаване. Ще се отвори диалоговият прозорец Парола.

  2. Въведете парола от поне един знак и я потвърдете. Щракнете върху OK.

Записване и показване на промените

Приемане или отхвърляне на промени

Сравняване на версии на документ

Сливане на версии

Управление на версиите