Записване и показване на промените

Икона Бележка

Функцията за записване на промените е достъпна за текстови документи и електронни таблици в LibreOffice.


Когато няколко автори работят върху един и същ текст или електронна таблица, следенето на промените записва и показва кой е извършил всяка промяна. Така при окончателното редактиране на документа е възможно да се прегледа всяка промяна поотделно и да се реши дали да бъде приета или отхвърлена.

Например, нека вие сте редактор и подготвяте последния си материал. Преди публикуване, статията трябва да бъде прочетена от главния редактор и коректора и двамата ще добавят своите промени. Главният редактор добавя „Да се поясни“ след един абзац и зачерква изцяло друг. Коректорът поправя пвавописа в документа.

Редактираният документ се връща при вас и вие включвате или игнорирате предложенията на двамата проверяващи.

Да кажем, че също така сте изпратили по електронна поща копие от материала на ваш добър приятел и колега, който в миналото е проучвал подобна тема. Помолили сте за предложения и коментари и сега документът е върнат с предложенията на колегата ви.

Тъй като всичките ви колеги и ръководителите в организацията ви работят с LibreOffice, можете да изготвите окончателна версия на документа от получените резултати.

Записване на промените

Приемане или отхвърляне на промени

Сравняване на версии на документ

Сливане на версии

Управление на версиите

Защитаване на промените