Изключване на водачите и номерата за отделни абзаци