Бързо достигане до обекти чрез навигатора

Това е често използвана употреба на навигатора.

Преглед на навигатора за документи