Преглед на навигатора за документи

Цялото съдържание на прозореца Навигатор е разделено на „категории“: заглавия, листове, таблици, текстови рамки, графики, OLE обекти, раздели, хипервръзки, препратки, указатели или коментари.

Навигаторът показва всички видове обекти, съдържащи се в документа. Ако до категория се показва знак плюс, значи съществува поне един обект от съответния вид. Ако задържите показалеца на мишката върху името на категорията, броят на обектите се показва като разширена подсказка.

За да отворите категория, щракнете върху знака плюс. Ако желаете да виждате само елементите от дадена категория, изберете я и щракнете върху иконата Изглед на съдържанието. Докато щракнете върху иконата отново, ще се показват само обектите от тази категория.

Можете да закачите прозореца Навигатор към някой от ръбовете на документа или да го превърнете обратно в плаващ прозорец (щракнете двукратно в сивата област). Когато прозорецът Навигатор е в свободно състояние, можете да променяте размера му.

Бързо достигане до обекти чрез навигатора

Плъзгане и пускане в документ на LibreOffice