Промяна на асоциациите за документи на Microsoft Office

За да свържете файловите разширения на Microsoft Office съответно с LibreOffice или Microsoft Office в Windows, направете следното

  1. Във File Explorer на Windows щракнете с десния бутон върху файл от типа, с който искате да свържете друго приложение.

  2. В контекстното меню изберете Open with - Choose another app.

  3. В списъка с приложения, който ще се появи, изберете програмата, която трябва да отваря избрания вид файлове. Уверете се, че е отметнато „Always use this program“ (Винаги използвай избраната програма).

    Ако тези стъпки не са приложими във вашата версия на Microsoft Windows, потърсете в помощната й информация за указания относно променянето на файловите асоциации.