Задаване на стилове за линии

 1. Изберете графичен обект – линия в документа.

 2. Изберете Форматиране - Линия и отворете раздела Стилове за линии.

 3. Задайте желаните настройки за линия.

  Икона Бележка

  За да зададете дължината на линията в проценти от ширината, отметнете Побиране в ширината.


 4. Щракнете върху Добавяне.

 5. Въведете име за стила и щракнете върху OK.

  Икона Бележка

  За да запишете стила за линии в списък със стилове за линии по избор, щракнете върху иконата Записване на стилове за линии.


 6. Щракнете върху Затваряне, за да затворите диалоговия прозорец.