Рисуване на линии в текст

Можете да включвате в текста линии с избран от вас наклон, ширина, цвят и други атрибути.

За да определите атрибутите и посоката на линията, използвайте графичния обект Линия както следва:

Икона

Икона

1.

В лентата Стандартни щракнете върху иконата Показване на функциите за чертане, за да отворите лентата Рисунка, после щракнете върху иконата Линия. The mouse pointer changes to a cross-hair symbol with a line beside it.

2.

Щракнете на мястото в документа, откъдето желаете да започва линията. Задръжте бутона на мишката и плъзнете до края на линията. Ако задържите Shift, можете да рисувате само хоризонтални, вертикални и диагонални линии.

Икона

3.

Отпуснете бутона на мишката, след като линията придобие желаната посока и дължина. След това можете да рисувате още линии. За да приключите чертането, натиснете клавиша Esc или щракнете върху иконата Избор от лентата Рисунка.

4.

След като щракнете върху иконата Избор, можете да изберете всички линии едновременно, като щракате върху тях със задържан клавиш Shift. Този групов избор ви позволява да приписвате общ цвят, дебелина или друг атрибут.

  1. За да създадете хоризонтална линия, приложете готовия абзацен стил Хоризонтална линия. Щракнете в празен абзац, после щракнете двукратно върху стила Хоризонтална линия в прозореца Стилове. Ако елементът за хоризонтална линия не се вижда в списъка със стилове за абзаци, изберете „Всички стилове“ в долния списък.

  2. Можете да начертаете линия преди, до или след абзац в текстов документ на Writer, като изберете Форматиране - Абзац - Кантове.

Автоматични линии в Writer

  1. Ако започнете нов ред в текстов документ на Writer, като въведете три или повече тирета и натиснете клавиша Enter, знаците ще бъдат премахнати и към предходния абзац ще бъде добавена линия – долен кант.

    За да създадете единична линия, въведете три или повече тирета (-) или долни черти ( _ ) и натиснете Enter. За да създадете двойна линия, въведете три или повече знаци „равно“ (=), звездички (*), вълнообразни черти (~) или диези (#) и натиснете Enter.

  2. За да премахнете автоматично начертан кант, изберете Форматиране - Абзац - Кантове и изключете кантовете.

  3. За да отмените еднократно автоматична замяна с кант, изберете Редактиране - Отмяна.

  4. За да изключите автоматичните кантове, изберете Инструменти - Автокорекция - Настройки на автокорекция - Настройки и изчистете Прилагане на кант.

Икона Внимание

Линиите и други графични обекти, които вмъквате в текста, не са дефинирани в HTML, затова не се експортират пряко във формат HTML. Вместо това те се експортират като растерни графики.


Икона Съвет

Когато въвеждате дебелината на линията, можете да добавите мерна единица. Нулева ширина на линията означава дебелина от един пиксел на съответното изходно устройство.


Форматиране - Абзац - Кантове

Прилагане на стилове за линии чрез лентата с инструменти