Отпечатване на етикети с адреси

  1. Изберете Файл - Нов - Етикети, за да отворите диалоговия прозорец Етикети.

  2. В раздела Етикети изберете формата на листовете с етикети, върху които желаете да печатате.

  3. Изберете базата от данни и таблицата, от която да се вземат данните.

  4. Изберете поле на базата от данни, чието съдържание искате да отпечатате. Щракнете върху бутона със стрелка наляво, за да вмъкнете полето от БД в текстовото поле Текст на етикета.

    Продължете да избирате и вмъквате полета на базата от данни, ако желаете още полета във всички етикети. Можете да натиснете Enter, за да вмъкнете нов ред, а можете и да въвеждате произволни знаци, за да вмъкнете фиксиран текст.

  5. Ако желаете да въведете още текст, да форматирате или да вмъквате изображения, отметнете Синхронизиране на съдържанието в раздела Настройки. Ако направите това, след напускането на диалоговия прозорец „Етикети“ ще се отвори малък прозорец с бутон „Синхронизиране“. Сега можете да работите само върху първия етикет от документа и да натискате бутона за синхронизиране, за да копирате промените във всички останали етикети.

  6. Щракнете върху Нов документ.

  7. Когато видите документа с етикетите, може временно да отметнете Изглед - Имена на полета. Така ще видите полетата по-добре откроени, за да можете по-лесно да ги подреждате и да редактирате съдържанието им.

  8. Вече можете да запишете и/или отпечатате документа с етикетите.

Когато решите да отпечатате документа, ще бъдете запитани дали желаете да отпечатате циркулярно писмо. Ако отговорите с „Да“, ще се отвори диалоговият прозорец Циркулярни писма. В него можете да изберете записите, за които да бъдат отпечатани етикети.