Интегриране на нови UNO компоненти

Програмистите могат да пишат и интегрират свои собствени компоненти в LibreOfficeчрез UNO (Universal Network Objects). Тези нови компоненти могат да се добавят към менютата и лентите с инструменти на LibreOffice и се наричат „приставки“.

Интегрирането на нови компоненти се поддържа от някои инструменти и услуги. За подробности вижте ръководството за разработчици на LibreOffice. Трите главни стъпки са както следва:

  1. Регистрирайте новите компоненти в LibreOffice. Това може да се извърши чрез инструмента unopkg, който се намира в {installpath}program.

  2. Интегрирайте новите компоненти като услуги. Услугите ProtocolHandler и JobDispatch ще ви помогнат – повече информация можете да намерите в ръководството за разработчици на LibreOffice.

  3. Променете потребителския интерфейс (менюта или ленти с инструменти). Това може да стане почти автоматично чрез написване на текстов файл във формат XML, който описва промените. Повече информация можете да намерите в ръководството за разработчици на LibreOffice.

Приставките могат да разширят функционалността на LibreOffice. Те не са свързани с , които предоставят нови функции в LibreOffice Calc.