Вмъкване на специални знаци

Тази функция ви позволява да вмъквате в текста специални знаци от рода на отметка, квадратче, символ за телефонен номер и др.

Специални знаци

Автокорекция