Редактиране на графични обекти

Ако лентата с инструменти Рисунка не е отворена, изберете Изглед - Ленти с инструменти - Рисунка за да я отворите.

След това можете да редактирате и променяте графични обекти. Създадените по този начин графични обекти са векторни графики, които можете да мащабирате свободно без загуба на качество.

За да създадете правоъгълник, щракнете върху иконата за правоъгълник и поставете курсора на мястото в документа, където желаете да бъде единият ъгъл на правоъгълника. Натиснете бутона на мишката и го задръжте, докато плъзгате към отсрещния ъгъл на правоъгълника. Когато отпуснете бутона на мишката, правоъгълникът ще бъде вмъкнат в документа. В този момент той е избран и можете да редактирате свойствата му чрез контекстното меню.

Икона Бележка

За да се върнете в обикновения текстов режим след създаване и редактиране на графични обекти, щракнете в област от документа, която не съдържа обекти. Ако видите курсор за рисуване, първо напуснете този режим, като щракнете върху иконата Избор.