Редактиране на хипервръзки

Когато щракнете с върху хипервръзка в документ на Writer, ще се отвори уеббраузър с посочения адрес в Уеб. Ако не използвате мишка, поставете показалеца в хипервръзката и отворете контекстното меню с Shift+F10, след което изберете Отваряне на хипервръзка.

Промяна на текста на хипервръзка

Ако напуснете хипервръзката, като преместите курсора другаде, ще се промени само видимият текст.

Ако напуснете връзката, въвеждайки интервал точно след последния знак, автокоригирането – ако е включено – ще промени URL, така че да бъде същият като видимия текст.

Промяна на URL на хипервръзка

Промяна на атрибутите на всички хипервръзки

  1. Отворете прозореца „Стилове“.

  2. Щракнете върху иконата Знакови стилове.

  3. Щракнете с десния бутон върху стила „Връзка към Интернет“ или „Посетена връзка към Интернет“ и изберете Промяна.

  4. В диалоговия прозорец изберете новите атрибути и щракнете върху OK.

Редактиране на бутон с хипервръзка

Ако хипервръзката е бутон, щракнете върху канта, за да я изберете, или натиснете , докато щраквате. Отворете диалоговия прозорец Свойства чрез контекстното меню. Можете да редактирате надписа в полето „Надпис“, както и да промените адреса в полето „URL“.

Относителни и абсолютни връзки