Добавяне на команден бутон в документ

Чрез лентата Елементи за управление можете да добавяте в документа полета за отметка, бутони, таблици, показващи записи с данни и други елементи за управление.

За да добавите бутон в документ

 1. Изберете Изглед - Ленти с инструменти - Елементи за управление.

 2. В лентата Елементи за управление щракнете върху иконата Бутон.

  Показалецът на мишката ще се превърне в кръстче.

 3. Плъзнете го в документа, за да нарисувате бутона.

 4. Щракнете с десния бутон върху бутона и изберете Елемент за управление.

 5. Задайте свойствата на бутона.

 6. За да промените етикета на бутона, щракнете върху раздела Общи и редактирайте текста в полето Етикет.

 7. За да прикрепите макрос към бутона, изберете раздела Събития, после щракнете върху бутона ... до действието на бутона, което желаете да стартира макроса. В диалоговия прозорец Приписване на макрос намерете макроса, който желаете да използвате, и натиснете OK.

 8. Затворете диалоговия прозорец Свойства.

 9. (Незадължително) Задайте свойствата на формуляра, към който принадлежи бутонът.

 10. Щракнете с десния бутон върху бутона и изберете Формуляр.

 11. Ще се появи диалоговият прозорец Свойства на формуляр.

 12. Задайте свойствата за формуляра и затворете диалоговия прозорец.