Работа с лентите с инструменти

Някои икони в лентите с инструменти, например Цвят на шрифта, могат да отварят друга лента с инструменти. Щракнете върху стрелката до иконата, за да отворите друга лента, съдържаща още икони.

Сега имате избор: или щракнете върху иконата, която желаете да задействате, или хванете лентата с инструменти за заглавната й лента и я плъзнете, задържайки натиснат бутона на мишката.

Контекст на лентите с инструменти

Някои ленти с инструменти се отварят автоматично в зависимост от контекста. Например, когато щракнете в таблица в текстов документ, се отваря лентата Таблица. Когато щракнете в номериран абзац, се отваря лентата Водачи и номерация.

Икона Внимание

По подразбиране лентите с инструменти се скриват, когато е активна динамичната лента.


За да затворите временно лента с инструменти

Щракнете върху иконата в заглавната лента на лентата с инструменти или изберете Затваряне на лентата с инструменти от контекстното меню. Лентата с инструменти ще се покаже автоматично, когато същият контекстът стане отновно активен.

За да затворите лента с инструменти за постоянно

Когато лентата с инструменти е видима, изберете Изглед - Ленти с инструменти и щракнете върху името на лентата, за да премахнете отметката.

За да направите скрита лента с инструменти видима

За да направите лента с инструменти плаваща

За да прикрепите отново плаваща лента с инструменти

Икона Бележка

Прикрепването на ленти с инструменти и прозорци зависи от настройките за диспечера на прозорци на системата. Трябва да укажете на системата да показва пълното съдържание на прозорците при преместването им вместо само рамката.