Копиране на области от електронни таблици в текстови документи

  1. Отворете текстовия документ и електронната таблица.

  2. Изберете областта от листа, която искате да копирате.

  3. Посочете избраната област и натисне бутона на мишката. Задръжте го натиснат за момент, после плъзнете областта в текстовия документ.

  4. След като курсорът се озове на мястото, където желаете да вмъкнете областта от листа, отпуснете бутона на мишката. Областта от клетки ще бъде вмъкната като OLE обект.

  5. Можете да изберете и редактирате OLE обекта по всяко време.

  6. За да редактирате OLE обекта, щракнете двукратно върху него.

    Можете също така да изберете обекта и после да изберете Редактиране - Обект - Редактиране или да посочите Редактиране от контекстното меню. Ще редактирате документа в неговата собствена рамка в текстовия документ, но ще виждате иконите и менютата, необходими за редактиране на електронни таблици.

  7. Изберете Отваряне, за да отворите документа – източник на OLE обекта.

Плъзгане и пускане в документ на LibreOffice

Копиране на графики между документи

Копиране на графики от галерията

Добавяне на графики към галерията