Записване на документи

Тази икона обозначава съвети за по-ефективното използване на програмата.

Документът се запазва със своето име и път върху текущия локален носител на данни или мрежово устройство или в Интернет, замествайки евентуален съществуващ файл със същото име.

Когато записвате нов файл за първи път, се отваря диалоговият прозорец Записване като, в който можете да въведете име, папка и устройство или том за файла. За да отворите ръчно този диалогов прозорец, изберете Файл - Записване като.

Икона Бележка

Можете да зададете автоматичното създаване на резервни копия в - Зареждане/записване - Общи.


Автоматично разширение към името на файла

Когато записва файл, LibreOffice винаги добавя разширение към името му, освен ако то вече съдържа разширение, отговарящо на типа на файла. Вижте списъка на разширенията на ODF.

Някои примери за автоматично разширение са изброени в долната таблица:

Въвеждате това име на файл

Избирате този тип файлове

Файлът се запазва с това име

моят файл

ODF - текстов документ

моят файл.odt

моят файл.odt

ODF - текстов документ

моят файл.odt

моят файл.txt

ODF - текстов документ

моят файл.txt.odt

моят файл.txt

Текст (.txt)

моят файл.txt